Miért rossz kitisztítani a bejáratot?

„A mi szövetkezetünkben nincs megfelelő takarítás a folyosókon. Mindenhol kosz van, nincs festés vagy meszelés. A lakóknak maguknak kell kitakarítaniuk. Az emberek pénzt fizetnek, de miért? Vasilevskaya E.I., Minszk.”

Miért rossz kitisztítani a bejáratot?pixabay.com

Fjodor Rimasevszkij, a minszki város végrehajtó bizottságának első alelnöke:

— Az egyes lakás- és kommunális szolgáltatások ellátásának rendjének javítása, ellátásuk költségcsökkentésének biztosítása, a lakás- és kommunális szolgáltató szervezetek finanszírozási rendjének javítása, tevékenységük hatékonyságának növelése érdekében a december 535. 31. „A lakás- és kommunális szolgáltatások ellátásáról” 2015. évi CXVI.hu rendelete megállapította, hogy a karbantartás magában foglalja a szerkezeti elemek, mérnöki rendszerek – a felvonók kivételével – jó üzemi és üzemállapotú karbantartását, a mérnöki rendszerek megállapított paramétereinek és működési módjának biztosítását. , lakóépületek előkészítése az év tavaszi-nyári és őszi-téli időszakának feltételeire.

Az 535. számú rendelet (1) bekezdése megállapítja, hogy a tulajdonosi társulások, lakásszövetkezetek részére lakóépületek fenntartására átadott helyi terület egészségügyi és műszaki állapotának karbantartását, helyreállítását önállóan, saját költségükön végzik.

A lakásügyi törvénykönyv 212. cikkének (2) bekezdése értelmében a lakástulajdonosok egyesületei és a lakásszövetkezetek kötelesek gondoskodni az ingatlantárgyak és a helyi területek karbantartásának megszervezéséről.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy ha a szomszédos terület telkét az előírt módon földhasználat céljára adják át tulajdonosi társaságnak, lakásszövetkezetnek, fejlesztői szervezetnek, lakást birtokló, tulajdonos vagy használó szervezetnek, akkor ennek megfelelően a szomszédos terület egészségügyi és műszaki állapotának fenntartására és helyreállítására irányuló munkákat saját költségükön a terület bekerítése esetén vagy annak meglététől függetlenül kell elvégezniük.

Tekintettel a fentiekre, és mivel a lakásszövetkezetek a telkekhez rendelt lakóépületek üzemeltetéséhez és karbantartásához meghatározott területű telkeket kapnak, amelyek határai közé bejárati kijáratok, előkertek, házak melletti gyalogos járdák tartoznak, ezek a lakások a szövetkezetek kötelesek saját költségükön önállóan fenntartani és helyreállítani a telekhatáron belüli szomszédos területek egészségügyi és műszaki állapotát.

A fentiekkel kapcsolatban megállapodást kötöttek a „Minszki Leninszkij Kerület Lakás- és Kommunális Szolgáltatásai” Önkormányzati Egységes Vállalat és a ZhSPK No. 361 a közös területek és a helyi terület tisztítási munkáinak elvégzésére.

A 2020. január 9-én a közös helyiségekben és a helyi területen végzett bizottsági ellenőrzés során megállapították, hogy háza környéke megfelelő állapotban van, nincs háztartási hulladék. A bejárat ellenőrzése során megállapították, hogy az megfelelő higiéniai állapotban van. Az ellenőrzés időpontjában a bejáratot kitakarították, háztartási kisebb hulladék nem volt.

A „Minszki Leninszkij Kerület Lakás- és Kommunális Szolgáltatásai” Önkormányzati Egységes Vállalat és a „Minszki Leninszkij Kerület Lakás- és Kommunális Szolgáltatásai” Állami Vállalat „Háztartásgazdálkodási Egység 2. sz. Minszk Leninszkij kerülete” a lakásállomány egészségügyi karbantartásával kapcsolatos fő munkák elvégzésének következő gyakoriságát határozza meg:

– a közös helyiségek száraz tisztítása a szeméttől a 2. emeletről és afelett – havonta egyszer;

– a közös helyiségek száraz tisztítása a szeméttől az 1. emeleten – naponta;

– lépcsőházak és liftkabinok mosása, fertőtlenítése – havonta egyszer;

– liftkabinok vegytisztítása – naponta.

Ha a lépcsőházak gyakoribb tisztítására van szükség, a polgárok ezt a munkát önállóan vagy magán- vagy jogi személyek bevonásával végezhetik, és saját költségükön fizetik az elvégzett munkát.

Elárasztanak a szomszédai? Cseréltek a boltban? Indokolatlanul büntettek meg? Nehezen oldja meg a mindennapi problémákat a lakás- és kommunális szolgáltatások, a kereskedelem, a közlekedés területén? Nem találja a közös nyelvet a kerületi adminisztrációval, a közlekedési rendőrséggel, a bankkal vagy az utazási irodával?

kérdéseit és panaszait.

Hibát vett észre? Kérjük, válassza ki, és nyomja meg a Ctrl+Enter billentyűkombinációt

admin/ author of the article
Loading...
Kirsche